مقالات دانشگاهی
روان کننده بتن و فوق روان کننده بتن
ن : فرزانه ت : یک شنبه 28 آذر 1400 ز : 7:21 | +

روان کننده بتن یک ماده شیمیایی است که به عنوان مکمل بتن مورد استفاده قرار می گیرد. example

روان کننده بتن با افزودن کربوکسیلات به آن ساخته می شود که بتوناد بعد از گیرش بتن، آن را سخت و مقاوم کند.

 

روان کننده بتن